вторник, 18 юни 2019 г.

Искра Борисова е специалист, който обучава не само студенти възрастни в ускорен английски език, но и колеги преподаватели и директори на езикови гимназии и езикови центрове в България в специалната методика за ускорено проговаряне на език Сугестология и Сугестопедия, Ускорено интензивно учене с Мнемоника, гимнасткиа и скоростно четене.. Борисова е завършила Линвистика с Английски и Руски език и „Сугестология, Сугестопедия и Ускорено учене” на проф. д-р Георги Лозанов, откривателят на световно известната наука Сугестология и нейната практическа реализация Сугестопедия и Суперлърнинг за скоростно запаметяване и развитие на ума при изучаване на чужди езици Методиката за ускорено запомняне и скоростно учене Сугестопедия стана вече класически популярен в цяла Европа, САЩ, Канада, Русия и Япония като най-резултатният в света интензивен метод на изучаване при изучаване на чужди езици, както и при всяка учебна подготовка за изпити по всички дисциплини.
Методът Сугестопедия е основан на изследвания на възможностите на човешкия мозък и достиженията на методиката, психологията и лингвистиката. Той води до силни резултати- езикът се научава от три по пет пъти по-бързо ! Методът СУГЕСТОПЕДИЯ е по-различен начин на обучение, създаден от българския лекар и психотерапевт професор Георги Лозанов. През 1978 г. методът е официално и международно признат от комисия към ЮНЕСКО за най- добър метод за обучение

Няма коментари:

Публикуване на коментар

The Seven Laws of Suggestopedia Love Freedom Conviction of the Teacher Manifold increased study materal volume Global – partial, pa...