вторник, 18 юни 2019 г.

ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ СУГЕСТОПЕДАГОЗИ
Обучение в Университетски курс-Тренинг „Сугестология и Сугестопедия „
Информация относно изискванията за кандидатите-
на телефонен номер 0887 778 220 Искра Борисова
Сугестопедия е уникален революционна методика, която ускорява обучението и води до по-бързо запомняне чрез откриване и активизиране на скритите резервни способности на ума и подсъзнанието, в условия на радост и ненапрегнатост, със средствата на изкуствата и психологията.Сугестопедичната система на обучение е оценена от 13 научни международни и национални комисии, като например в това число: комисии от министерството на народното здраве и министерството на просветата на РБ през 70те години, 25-членна комисия на ЮНЕСКО, която посещава България през 1978 година и дава заключение, че това е изключително резултатна и ефикасна методика на обучение за много предмети и много групи обучаеми

Няма коментари:

Публикуване на коментар

The Seven Laws of Suggestopedia Love Freedom Conviction of the Teacher Manifold increased study materal volume Global – partial, pa...