вторник, 16 февруари 2016 г.Тези курсове се отличават с овладяване на няколкократно по-голям по обем материал от обикновено в рамките на 20 работни дни. Още в хода на самото занятие, курсистът има възможността да запамети преподаденото за деня. Не се налага самостоятелно учене у дома, а само преглед (като вестник) за около 20-30 минути на преподаденото.
Всичко това е възможно благодарение на използвания в тези курсове метод на сугестопедията (сугестология+педагогика), създаден от българския учен Д-р Георги Лозанов.
Той публикува този термин на български език през 1966г. и на английски език през 1967г. (SUGGESTOPEDIA AND MEMORY,PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL PSYCHOSOMATIC WEEK,ROME,1967,535-539).
“Този метод оперира в неизползваните възможности, тоест резервите на мозъка/ума. Освобождаването и оползотворяването на резервите на мозъка/ума се дължи на съвместната работа м/у личността или членовете на групата и преподавателя, основаващи се на искрено уважение. Постига се не-наложено, а спонтанно освобождаване на резервите (неизползвания потенциал) на мозъка-ума”. Сугестопедия – десугестивно обучение – от проф. Г. Лозанов – издателство на СУ “Свети Климент Охридски“
За метода Сугестопедия
В английския език to suggest, to offer, to propose означава предлагам и курсистите са свободни да избират. Важно е обаче не само какво, но и как им се предлага, така че за тях да бъде най-приемливото, най-естественото.
При всяка комуникация наравно с логичната, разсъдъчна, съзнавана страна, ние комуникираме и не съзнавано и интуитивно чрез интонацията в говора, мимики, движения, недомлъвки и метафори и чрез безброй много знайни и незнайни фактори. Ето защо в организацията и поднасянето на преподавания материал се съобразяват неща като: структуриране на учебника и провеждане на дейности стимулиращи активността и креативността на обучаващите се чрез система от игри, песни, състезания, досег с класическите изкуства и т.н.
Така се създава атмосфера на спонтанност, непринуденост и спокойствие и всичко това допринася за постигане на очаквания резултат – преодоляване на езиковата бариера и овладяване и използване на значителен по обем лексически и граматически материал.
Именно в този момент е важната роля на преподавателя и нивото му на компетентност, което да даде необходимите знания по начин, който се възприема от обучаваните.Това е магнетичност и дарба съчетана с натрупан опит и знания. Преподавателя работи индивидуално и групово с курсистите, които получават за кратко време самочувствие и увереност за самостоятелност.
Проф. Георги Лозанов, откривателя на сугестопедията е психиатър и през целия си живот изследва възможностите на човешкия мозък, свързани с обучението, начина за бързо възприемане на информация и запаметяването й.
Той е световно признат учен и е написал в хиляди страници изследванията си за човешкия мозък и метода сугестопедия. До края на живота си той продължаваше да работи и усъвършенства метода си.
Ще се опитаме съвсем накратко да посочим кои са предимствата на сугестопедията, които помагат при обучението:
1. Известно е че при обучение /каквото и да е то/, обучаемите се намират в състояние на стрес. В своите изследвания проф. Лозанов е доказал, че поради стреса, в който се намират курсистите, те използват едва 3% от възможностите на мозъка си. Именно тук е ролята на сугестопедията, която трябва да освободи психиката и да премахне стреса.
2. Липсата на стрес увеличава 5 пъти възможностите за възприемане и усвояване на преподавания материал и всичко това става без курсистите да усетят напрежение.
Ролята на метода сугестопедия е чрез различни приятни дейности /песни, игри, разговори и други занимания/ да освободи психиката и премахне стреса.
Неусетно още по време на самото занятие, те усвояват преподавания материал.
Не е необходимо курсистите да учат у дома /както е при класическото обучение/, което познаваме от училището.
3. Професионалната подготовка, компетентност и опит на преподавателя е особено важен. След премахването на стреса курсистите трябва да получат необходимите и предвидени в програмата знания. Преподавателя работи индивидуално и групово с курсистите, за да се убеди че те усвояват материала.
4. Особено приятен за курсистите е момента в който те проговарят на английски. Удовлетвореност и приятно чувство съпътства този момент и това е само началото, защото от тук нататък те ще продължат с увереност да усъвършенстват наученото в бъдещите им контакти.
5. В първо ниво нашите курсисти научават около 1500 думи и изрази /като лексика/ и граматиката, която се прилага в началната комуникация.
Така нашите курсисти проговарят, добиват самочувствие и 50% от тях се задоволяват само с първо ниво. Разбира се ние каним нашите курсисти /завършили първо ниво/ и на останалите нива ако желаят.
6. Ние даваме в две нива цялата структура на езика /като граматика/ и по 1500 думи и изрази /като лексика/. След тези две нива курсистите могат да продължат самостоятелно обучението си.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

The Seven Laws of Suggestopedia Love Freedom Conviction of the Teacher Manifold increased study materal volume Global – partial, pa...